Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie

Kansenongelijkheid in het onderwijs Parallel aan de invoering van het Nationaal Programma Onderwijs is het ministerie van OCW gestart met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de GKA tot doel om de kansenongelijkheid tussen...
Leerlingen leren van elkaar op school

Leerlingen leren van elkaar op school

Tutoring toepassen binnen de school Tutoring is als interventie opgenomen in de NPO menukaart en houdt in dat leerlingen van elkaar leren. Binnen de interventie treedt één leerling op als tutor en de ander als tutee, dat willen zeggen dat er een docent-leerling...
Leertijduitbreiding op jouw school?

Leertijduitbreiding op jouw school?

Leertijduitbreiding en invulling   Leertijduitbreiding is als interventie opgenomen in het NPO menukaart. Inzet van deze interventie betekent dat er extra leertijd wordt gefaciliteerd om of aan de slag te gaan met de schoolvakken dan wel met sport- en culturele...