Tutoring toepassen binnen de school

Tutoring is als interventie opgenomen in de NPO menukaart en houdt in dat leerlingen van elkaar leren. Binnen de interventie treedt één leerling op als tutor en de ander als tutee, dat willen zeggen dat er een docent-leerling verhouding tussen leerlingen is. De leerwinst betreft maar liefst 5-6 maanden afhankelijk van hoe de interventie wordt vormgegeven. Enerzijds kan ervoor gekozen worden dat leerlingen in een wisselende rol als respectievelijk tutor en tutee optreden, anderzijds voor één rol als tutor of tutee.

 

Verdere bevindingen

Tutoring heeft zowel een positief effect in leerwinst op de tutor als de tutee. De toepassing in de vorm van een-op-een begeleiding of instructie aan een groepje kan een zeer kosteneffectieve manier zijn om extra onderwijsondersteuning te bieden. Er dient rekening mee gehouden te worden dat tutoring niet effectief is voor het aanbieden van nieuwe stof. Professionalisering van leerlingen of docenten die tutoren is belangrijk voor een goede uitvoering. Voor de beste effecten geldt dat de interventie intensief moet zijn, dat wil zeggen bijvoorbeeld ongeveer 4-5 keer per week voor een duur van ongeveer 10 weken.

 

Reach programma

Steeds meer scholen werken met tutoring. De universiteit in York heeft een programma ontwikkeld dat erop toegespitst is de leesvaardigheid te verbeteren onder leerlingen met een leesachterstand. Hiervoor worden onderwijsassistenten ingezet die een speciaal op de interventie toegesneden opleiding krijgen. Leerlingen krijgen 3 keer per week, 35 minuten, met een looptijd van 20 weken leesonderwijs. Dit vindt plaats bovenop de reguliere taallessen. De opleiding van de onderwijsassistenten duurt 5 dagen.

Binnen het programma kan meer aan fonetiek geoefend worden of begrijpend lezen. Bij de organisatie van het programma is het goed om met intern begeleiders te inventariseren welke leerlingen in aanmerking komen voor de interventie. Gedurende de looptijd van de interventie is het tevens goed om het contact met ouders te voeren.

Benieuwd naar de interventie fonemisch bewustzijn uit de NPO menukaart? Lees die dan hier.

Wil je jouw leerlingen eens kennis laten maken met het spelend en bewegend leren? Neem dan eens een kijkje op www.fluitendleren.nl

 

Extra ondersteuning op jouw school?

Nieuwe leraren vinden of extra ondersteuning inzetten voor jouw leerlingen? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met jullie mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!