Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid naar een hoger plan Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid op school? Daarvoor moet je eerst goed weten wat effectieve ouderbetrokkenheid is. In deze blog verkennen we allereerst het thema ouderbetrokkenheid en vervolgens een aantal concrete tips hoe je...
Sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen

Sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen

Sociaal-emotionele ontwikkeling de belangrijkste fundering Kinderen van tegenwoordig kennen meer emotionele problemen dan voorgaande generaties, dit is grotendeels door een toename aan prikkels. Kinderen tussen de 2,5-5 jaar beginnen met het ontwikkelen van gedachtes...
Versterking Begeleiding Startende Leraren

Versterking Begeleiding Startende Leraren

Ondersteuning van startende leraren Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die een of meerdere startende leraren hebben. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking...
Het voortdurende lerarentekort

Het voortdurende lerarentekort

Het Lerarentekort in het speciaal onderwijs    Het lerarentekort is een voortdurend onderwerp van zorg en aandacht. Eind 2021 is de vorige (demissionaire) regering met een kamerbrief gekomen waarin o.a wat staat over onderzoek naar het landelijke tekort. De...
Kernvisie methode

Kernvisie methode

Kennismaken met de Kernvisie methode Nina Hamers werkt als Remedial Teacher en dyslexiespecialist op OBS Koolhoven in Tilburg. Daarnaast heeft ze haar eigen RT praktijk aan huis: Leren met Nina in Kaatsheuvel. In deze blog deelt ze meer over haar ervaringen met de...