Kansenongelijkheid in het onderwijs

Parallel aan de invoering van het Nationaal Programma Onderwijs is het ministerie van OCW gestart met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de GKA tot doel om de kansenongelijkheid tussen leerlingen in het onderwijs te bestrijden. Naast de financiële impuls van het NPO is er immers nog meer werk aan de winkel op dat vlak. Het GKA gaat onder andere experts leveren die de gemeenten kunnen ondersteunen en adviseren bij het maken van beleid in het kader van het NPO. Ook wordt er nog meer ingezet om het versterken van de al bestaande samenwerkingsstructuur tussen partijen als de gemeente, jeugdzorg, kinderopvang en het onderwijs te versterken. Er worden reeds vijftig gemeenten ondersteund door GKA expert pools en doel van het ministerie is om dit uit te breiden naar honderd gemeenten op korte termijn. 

 

Ouderbetrokkenheid stimuleren

Extra aandacht zal gericht zijn op scholen met multiproblematiek. Experts zullen in samenwerking met duo en de onderwijsinspectie vaststellen hoe die scholen nog extra ondersteund kunnen worden. Segregatie binnen het onderwijs komt nog nadrukkelijker op de agenda te staan. In het kader van die segregatie maakt het ministerie ouderbetrokkenheid en leesvaardigheid van ouders als speerpunt van het beleid. Er is een interessante samenwerking opgezet tussen OCW, SZW en VWS om de leesvaardigheid van ouders te verbeteren en een educatieve thuisomgeving te creëren voor hun kinderen.

Tijdens de coronaperiode hebben met name leerlingen uit een slechter sociaal milieu de wrange vruchten geplukt van thuisonderwijs. Vaak is er minder vaak een rustige plek voor die kinderen geweest om geconcentreerd te kunnen leren en konden ouders vaak hun kinderen ook niet vakinhoudelijk ondersteunen. Scholen met veel achterstandsleerlingen krijgen ten slotte jaarlijks 300 miljoen extra aan middelen om de achterstanden verder te bestrijden.

 

 

Samen kansenongelijkheid op jouw school tegengaan?

Door het aanbieden van aanvullende ondersteuning op jouw school (vanuit het NPO), bevorderen we samen de kansengelijkheid. Denk aan instructie in kleine groepjes onder of na schooltijd. Ook leerlingen waarvan de ouders minder financiële middelen hebben, kunnen zo de vruchten plukken van de begeleiding. Benieuwd naar de kansen? Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!

 

Instructie in kleine groepjes op jouw school:

  • 4+ maanden leerwinst!
  • Lage kosten voor jouw school.
  • Redelijk sterk bewijs.