Een schoolleider aan het woord

Vanuit ABCopschool vroegen we Connie Nativ, schoolleider van Karresschool in Den Haag, om haar ervaringen te delen met betrekking tot de NPO-gelden. In deze blog vertelt Connie Nativ meer over de uitdagingen van haar schoolteam. Evenals de kansen van het NPO en hoe je als school(leider) anders kan organiseren, ondanks het nijpende lerarentekort.

INZET NPO-gelden 

Vorig jaar toen duidelijk werd dat er extra miljarden naar het onderwijs gingen om de zogenoemde corona-achterstanden in te halen ging in eerste instantie op veel scholen de vlag uit. Eindelijk extra geld voor de scholen, want financieel schuurt het al jaren in het basisonderwijs. Dit extra geld kreeg je echter niet zomaar, daar moest een gedegen schoolprogramma voor worden geschreven. Dit na eerst een uitgebreide schoolscan te hebben gedaan. Met deze schoolscan kregen we dan nog meer zicht op de vertragingen en behoeften bij leerlingen. Dit als gevolg van de coronacrisis.

Een uitgebreide menukaart volgde met prachtige interventies. Men raadde van alle kanten aan, gevraagd en ongevraagd, om deze menukaart goed in te zetten, doelen te formuleren en te gaan gebruiken. Dit alles voor de zomervakantie van 2021, waarbij de MR haar instemming nog had gegeven. Zo konden de scholen vol goede moed na de zomer van 2021 met deze ambitieuze plannen aan het werk. Na de eerste lockdown was het namelijk al duidelijk, maar na de m-toetsen, die in het voorjaar van 2021 waren afgenomen zagen we de gevolgen van de lockdowns nog beter. De schoolsluitingen had zeker bij bepaalde doelgroepen achterstanden veroorzaakt oftewel nieuwe beginsituaties. Niet alleen op cognitief gebied, ook op sociaal-emotioneel gebied. 

 

Menukaart

Op de NPO-menukaart stonden de interventies allemaal mooi en duidelijk omschreven, met daarbij het bewijs en het effect ervan. Een middel om onder andere in te zetten was het verkleinen van groepen. Geweldig natuurlijk, maar zeker in de grote steden en in het bijzonder in speciale wijken is het leerkrachttekort al nijpend en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. 

 

Klassenverkleining 

Toen ik dus in augustus ‘21, na de zomervakantie, startte als interim-directeur zag ik in het NPO-plan dat er voor klassenverkleining gekozen was. Heel mooi natuurlijk, maar dan moet je niet gelijk geconfronteerd worden met het feit dat twee leerkrachten op de eerste dag na de vakantie hun ontslag indienden en drie leerkrachten meldden dat ze zwanger zijn. Dan ben je namelijk weer terug bij af en moet je eerst een oplossing zoeken om voor alle groepen weer een leerkracht te krijgen. In deze tijd bijna een onmogelijke opgave. Dus die klassenverkleining werd, hoe vervelend voor iedereen, met de herfstvakantie alweer teruggedraaid. Conclusie: mooi bedacht, maar niet realiseerbaar. 

 

Verlenging NPO - wat gaan jullie ermee doen?

 

Anders denken

Met het team hebben we een brainstormsessie gehouden: “Hoe zullen we het NPO-geld nu gaan inzetten?” Er is voor een langetermijnoplossing gekozen. ‘Metacognitie en zelfregulerend leren’, inzet op begrijpend luisteren en lezen en een goed en gedegen programma voor sociaal emotioneel leren. Geen ad-hoc-beleid, maar passend bij onze leerlingen. Dit wordt opgenomen in onze planning, zodat we het op goede manier, gedegen kunnen implementeren en borgen. Zodat het niet alleen wordt gedaan, zolang de school nog extra NPO-geld krijgt, maar dat deze veranderingen in de DNA- van de school gaat zitten. Dit is namelijk hoe wij les willen geven en waar we met elkaar voor willen gaan.

Dat we na de m-toetsen van afgelopen periode moesten concluderen, dat de aanpak op het rekenonderwijs bij de groepen 4 en 5 nog steeds niet was wat we ervan verwacht hadden, werd het tijd om toch deze leerlingen extra leertijd aan te gaan bieden. Extra leerkrachten zijn er niet, dus er moest een paradigmashift plaatsvinden om te kijken hoe we dit zouden gaan oplossen?

 

Oplossing

Er is voor gekozen om, via onze partner ABCopschool, studenten in te gaan zetten om onze leerlingen na schooltijd, extra te laten automatiseren en pre-teaching te geven. Natuurlijk moet er geïnvesteerd worden in deze mensen. Niet alleen financieel, maar ook wat wij van ze verwachten.

Daarbij moeten ze goed geïnstrueerd worden, want het is belangrijk dat ze dezelfde didactiek volgen als de leerkracht, dezelfde rekenstrategieën hanteren en rekentaal spreken. We zijn net gestart, maar we zijn vol vertrouwen dat het gaat lukken. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast. Voor mij was het echt ‘out-of-the-box’ denken, maar het biedt een ander perspectief. Hoe kunnen we op een andere manier leerkrachten ondersteunen in hun dagelijks werk, waar de leerlingen beter van worden? Zeker iets om verder te onderzoeken voordat we weer moeten gaan nadenken over de plannen van Dennis Wiersma: “Om een stevige start te maken, kunnen scholen komend schooljaar ondersteuning krijgen van basisteams”. 

Als ouder of onderwijzer op zoek naar extra individuele begeleiding voor leerlingen? Bekijk eens de website van onze dochteronderneming abcbijles.