Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie

Kansenongelijkheid in het onderwijs Parallel aan de invoering van het Nationaal Programma Onderwijs is het ministerie van OCW gestart met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de GKA tot doel om de kansenongelijkheid tussen...