Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van het wegwerken van leerachterstanden met het NPO. En dat is voor veel scholen grotendeels gelukt. Zo meldt het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) dat begrijpend lezen intussen weer op niveau is en dat het nadeel van het kwetsbare kind verkleind is. Maar de nieuwe cijfers wijzen ook uit dat leerlingen in alle leerjaren van het basisonderwijs een vertraging in leergroei hebben opgelopen in spelling, rekenen en wiskunde. Werk aan de winkel dus. Ontdek in deze blog welke interventies jij kunt inzetten om jouw leerlingen te helpen hun spelling-, rekenen en wiskunde op niveau te krijgen.

 

Het goede nieuws is dat begrijpend lezen weer op niveau is. Dit vak is cruciaal om goed te kunnen leren bij andere vakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook wiskunde en rekenen. Maar om leerlingen alle kennis bij te brengen op de basisschool om een soepele overgang te hebben naar de middelbare school, is het ook van belang in te zetten op kennisverhoging op spelling, rekenen en wiskunde zelf. 

Dit hoeven scholen gelukkig niet alleen te doen. De ondersteuning die geboden wordt via het NPO, is sinds het regeerakkoord over het Masterplan Basisvaardigheden omgezet in structurele ondersteuning. Belangrijkste reden hiervoor is dat het scholen mogelijk gemaakt moet worden om gestelde doelen daadwerkelijk te kunnen behalen. Momenteel kampen veel scholen nog met een lerarentekort en extra financiering zou het mogelijk moeten maken om die tekorten aan te vullen met verschillende oplossingen. Welke mogelijkheden heb je dan? 

Extra ondersteuning om spelling, wiskunde en rekenen te verbeteren 

Wil je jouw leerlingen voorzien van een duwtje in de rug om hun niveau op spelling, wiskunde en/of rekenen te verhogen? Dan heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen huiswerkbegeleiding, maar ook voor bijles via het NPO. Het verschil en de voordelen leggen we je hieronder uit.

Huiswerkbegeleiding

Bied je jouw leerlingen huiswerkbegeleiding aan, dan houdt dat in dat je leerling ondersteund wordt met: 

 • Huiswerkhulp 
 • Een luisterend oor
 • Aanleren leerstrategieën
 • Hulp bij persoonlijke groei
 • Vakinhoudelijke ondersteuning
 • Hulp bij wegwerken van leerachterstand

Dit kan voor een leerling per vak opgezet worden, maar ook voor meerdere vakken tegelijk. Ook kan huiswerkbegeleiding in groepjes worden aangeboden, afhankelijk van de behoefte van jouw leerlingen. 

Twee bijkomende voordelen: 

 1. Je hoeft geen extra docenten in te zetten voor huiswerkbegeleiding, maar kunt dit laten geven door bijvoorbeeld een Pabo-student of een middelbare school leerling die zichzelf de leerstrategieën al een keer heeft aangeleerd. 
 2. De leerling wordt ook op persoonlijk vlak ondersteund om zo meer zelfvertrouwen te krijgen en zo met meer plezier aan de vakken deel te nemen. 

Benieuwd hoe je dit kunt inzetten? Ontdek in deze blog waarom individuele begeleiding juist door studenten gegeven kan worden. 

rekenen leren met ABCopschool

Bijles

Merk je dat de behoefte groter is aan persoonlijke aandacht? In dat geval kan bijles op school een betere optie zijn. De leerdoelen van de leerling worden vastgesteld en op basis daarvan kan gekozen worden welke ondersteuning geboden wordt, bijvoorbeeld op: 

 • Kennisniveau van het vak 
 • Hulp bij persoonlijke groei 
 • Leerachterstand wegwerken 

Ook bijles kan gegeven worden door studenten of middelbare school leerlingen. Daarnaast helpt het de leerling echt weer te kunnen floreren door de persoonlijke aandacht. Het vak kan op die manier sneller meester gemaakt worden, om weer goed mee te kunnen draaien in alle lessen. Dat resulteert in zelfvertrouwen en zorgt er uiteindelijk voor dat de leerling makkelijker over kan gaan naar de middelbare school. 

Zowel huiswerkbegeleiding als bijles op school zijn gemakkelijk te realiseren via het NPO. Je kunt hier natuurlijk zelf mee aan de slag gaan, maar je kunt er ook voor kiezen om dit via een partner te realiseren. Het voordeel is dat je hier minder tijd aan kwijt bent: van de werving en selectie, tot aan het inwerken en evalueren van de ondersteuning. Een partner neemt dat allemaal voor je uit handen, zodat jij al op korte termijn aan de slag kunt met extra ondersteuning bij jou op school! 

Wat je ook inzet, maak vooraf een plan

Een van de redenen waarom het NPO is omgezet naar een structureel plan, is omdat er vooraf in het beleid geen doelen waren vastgesteld voor de inzet. Voorkom dat bij jou op school hetzelfde gebeurt, en maak een meetbaar plan. Hoe scherper je voor ogen hebt wat je wilt bereiken met je leerlingen, hoe scherper de strategie zal worden om daar te komen. 

Overwegingen die je mee kunt nemen in je plan: 

 1. Welke leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning? 
 2. Welk leerdoel willen we dat ze behalen? 
 3. Wat staat er nu in de weg om dit leerdoel te behalen? 
 4. Welke ondersteuning is er nodig om de leerling naar dat doel te bewegen? 
 5. Hebben we zelf de tijd en middelen om dit goed te realiseren? 
 6. In welk tijdspad willen we dat de leerlingen de verbeterslagen maken? 

Gebruik je de antwoorden uit deze vragenlijst om je plan te maken, dan heb je een gedegen strategie om te zoeken naar de ondersteuning die het beste bij je behoefte past. 

Maar je kunt natuurlijk ook je plan laten samenstellen door de partner met wie je gaat samenwerken. Vraag in dat geval op of ze je ook kunnen helpen dit plan datagedreven te maken voor het beste resultaat. 

leren rekenen spellen en wiskunde met ABCopschool

Samen zetten we de leerling centraal

Weet je nog niet helemaal zeker waar de behoefte ligt voor jouw school? En nieuwsgierig naar de mogelijkheden met een partner? ABCopschool denkt graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roi Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!