Huiswerk

Particuliere onderwijsorganisaties ondersteunen leerlingen vaak aanvullend en doen dat onder andere met het huiswerk van de leerling. Er zijn veel mooie voorbeelden van scholen die huiswerkklassen dagelijks of meerwekelijks aanbieden waarbij de leerling ondersteund wordt met onder andere leer- en maakwerk.

De leerling kan zich daar dan bijvoorbeeld voor inschrijven en wordt door een vaste begeleider 1 op 1 of in een klein groepjes ondersteund. Naast het voordeel van vaste begeleiding speelt nog mee dat de leerling zijn huiswerk maakt in een prikkelarme omgeving. Thuis is er vaak de afleiding van bijvoorbeeld een smartphone of spelcomputer. 

 

Nationaal Programma Onderwijs

Huiswerk is als interventie opgenomen in de vernieuwde versie van de menukaart van het NPO. De volgende bevindingen worden gedaan over deze interventie:

 

  • Huiswerk levert een leerwinst op van vijf maanden en heeft met name een positief effect op VO-leerlingen.
  • Lang niet alle leerlingen kunnen thuis in alle rust leren. Daar zijn te veel prikkels. Dit hangt ook samen met de sociaal-economische positie van ouders. Deze interventie is dan ook uitermate geschikt om de kansengelijkheid te bevorderen.
  • Van belang is dat de inhoud van het huiswerk aansluit bij de lesstof die in de klas is besproken.
  • Geef feedback op het gemaakte huiswerk. Positieve feedback- d.w.z. met inbegrip van complimenten- is essentieel voor het bereiken van leerwinst
  • Het is belangrijk dat het helder is voor de leerling wat het doel van het huiswerk is. Dit kan bijvoorbeeld het leren van een nieuwe vaardigheid zijn
  • In het kader van deze interventie geldt dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Uit onderzoek blijkt dat het meeste effect wordt gesorteerd wanneer twee keer per week huiswerk voor een vak wordt meegegeven. 

 

Het is ten slotte als vanzelfsprekend van belang dat er voldoende onderwijs(ondersteunend) personeel is om de interventie goed ter uitvoering te brengen. Uit het tweede voortgangsrapportage NPO blijkt dat veel scholen kiezen voor extra personeel. Dat is goed te zien. Bovendien is het betrekken van een externe onderwijsorganisatie ook nog een geschikte oplossing. 

 

Heb jij na het lezen van deze blog ook interesse in huiswerkbegeleiding voor jouw kind aan huis? Kijk dan even op www.abcbijles.nl en zie direct de mogelijkheden.

 

Extra instructies op jouw school?

Extra instructies aanbieden op school? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!