Ondersteuning van startende leraren

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die een of meerdere startende leraren hebben. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking Begeleiding Startende Leraren ontwikkelt de VO-raad publicaties, tools, handreikingen en trajecten ter ondersteuning van scholen. Uit dit BSL-project is een BSL-ontwerptool gerold. Het BSl-project liep van 2014-2019 en kreeg subsidie van het ministerie van OCW. 

Het doel van dit project:  de uitval onder starters verkleinen, de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar vergroten en de ontwikkeling van leraren stimuleren.

 

Aan de hand van de tool kunnen scholen nagaan aan welke criteria ze al voldoen en welke niet nog ten aanzien van begeleiding van startende leraren. Het gaat om de volgende criteria:

 

  • Werkdrukvermindering

Uit onderzoek onder leraren blijkt dat ze de werkdruk als hoog ervaren. Het helpt leraren als ze niet gebukt gaan onder een te hoge werkdruk en bovendien de kans krijgen om zich verder professioneel te ontwikkelen. 

 

  • Wegwijs maken binnen de schoolcultuur

het blijkt dat veel onzekerheden bij een leraar weg kunnen worden genomen wanneer die zich opgenomen weet in de schoolcultuur. Een goede kennismaking met iedereen binnen de school maar ook het bestuur kan daaraan bijdragen. Wanneer een leraar zich geworteld voelt in de school- en bestuurscultuur groeit het gevoel van eigenbekwaamheid, effectief gedrag in de klas.

 

  • Professionaliseren

Uit onderzoek blijkt dat door een gebrek aan pedagogisch-didactische vaardigheden in combinatie met het ontbreken van extra opleidingsmogelijkheden leraren sneller het onderwijs verlaten. Scholen werken al vaker samen in zogenoemde Partnerschappen Samen Opleiden (PSO) om startende leraren te ondersteunen en op te leiden. Het valt te adviseren om dit een doorlopende leerlijn te maken waar alle startende leraren een beroep op kunnen doen.

 

  • Observatie en begeleiding in de klas

startende leraren blijken veel behoefte te hebben aan ondersteuning en evaluatie/reflectie van meer ervaren leraren. Lesobservaties en kijkwijzers zijn geschikte instrumenten om in die behoefte te voorzien. 

 

  • Intervisie en gerichte begeleiding

Bij intervisie gaan startende leraren onderling om tafel zitten om ervaringen en problemen te bespreken. Dit versterkt ook de onderlinge solidariteit. 

 

Extra instructies op jouw school?

Extra instructies aanbieden op school? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!