Het Lerarentekort in het speciaal onderwijs 

 

Het lerarentekort is een voortdurend onderwerp van zorg en aandacht. Eind 2021 is de vorige (demissionaire) regering met een kamerbrief gekomen waarin o.a wat staat over onderzoek naar het landelijke tekort. De betreffende  meting is de eerste in zijn soort en uitvoering van een motie van kamerlid Kwint.

In het speciaal onderwijs zijn de tekorten zelfs relatief groter dan in het reguliere onderwijs. Voorspelbaarheid is in het speciaal onderwijs extra belangrijk voor leerlingen. Meerdere van die scholen hebben echter moeten omschakelen naar een vierdaagse werkweek. Een oorzaak voor het tekort kan mede gevonden worden in de extra opleiding die veel so-scholen vragen van hun (aankomende) leraren.

 

Oneerlijke verdeling

Tevens wijzen de so-scholen naar de oneerlijke verdeling van coronagelden ten aanzien van ´achterstandsleerlingen.´ Dit gaat om een bedrag van 375 miljoen. Bij die verdeling wordt alleen gekeken naar de achtergrond van de leerlingen. Dit betekent dat leraren op het speciaal onderwijs geen extra salaris krijgen en het speciaal onderwijs zeer benadeeld wordt.

Door bestuurders van de sectororganisatie van het speciaal onderwijs wordt gepleit voor een achterstanden systematiek vergelijkbaar met die in het reguliere onderwijs. In het reguliere onderwijs wordt niet slechts gekeken naar afkomst maar ook naar of ouders in de schuldsanering zitten en hun opleidingsniveau. 

 

Lerarentekort in de G5

Met name in de g5 is het lerarentekort groot. In de g5 werken scholen samen om concurrentie tegen te gaan. Zo worden onder andere leraren gespreid over verschillende scholen en onderling convenanten gesloten. Samenwerking tussen scholen is prijzenswaardig en kan nog verder gestimuleerd worden, ook in het speciaal onderwijs.

Echter lost dit slechts een fractie van het multidimensionale probleem op. Het speciaal onderwijs moet alsnog de extra middelen krijgen waarop ze recht heeft. Wellicht is een snellere instroom zonder de voorafgaande relatief lange opleiding ook een mogelijke oplossing. Dit betekent niet dat leraren helemaal geen extra opleiding genieten maar gedurende de aanstelling nog opleiding volgen bijvoorbeeld. 

 

Sparren over het onderwijs?

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie! Benieuwd naar lesboeken m.b.t. spelend en bewegend leren, klik dan hier