Samenwerkend leren binnen het PO

Samenwerkend leren binnen het PO

Wat zijn de voordelen van samenwerkend leren? Samenwerkend leren is een interventie die is opgenomen in de menukaart van het Nationaal programma Onderwijs (NPO). Dit onderwijsconcept houdt in dat leerlingen in gezamenlijkheid werken aan een bepaalde opdracht en zo van...
Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid naar een hoger plan Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid op school? Daarvoor moet je eerst goed weten wat effectieve ouderbetrokkenheid is. In deze blog verkennen we allereerst het thema ouderbetrokkenheid en vervolgens een aantal concrete tips hoe je...
Dyslexie en school

Dyslexie en school

Dyslexie en school, niet altijd een makkelijke combinatie. Ik was ervan overtuigd dat dyslexie alleen maar nadelen had, in mijn schoolperiode werd ik daar ook in bevestigd. Nu is dat compleet anders en ervaar ik al 6 jaar dat dyslexie ook een cadeau kan zijn… Op...
Beheersingsgericht leren op school?

Beheersingsgericht leren op school?

De voordelen van beheersingsgericht leren Bij beheersingsgericht leren moet een leerling aan een bepaalde objectief vastgestelde kennisniveau voldoen alvorens verder te kunnen met andere lesstof. Hiermee wordt gegarandeerd dat alle leerlingen ´in de boot blijven´....
Goed leesonderwijs verzorg je samen!

Goed leesonderwijs verzorg je samen!

Goed leesonderwijs verzorg je samen Over het algemeen leren kinderen in groep 3 de techniek van het lezen. Door het toepassen van de elementaire leeshandeling leren kinderen tekens aan klanken te koppelen. Waardoor ze woorden, zinnen en tenslotte hele teksten leren...