Wat zijn de voordelen van samenwerkend leren?

Samenwerkend leren is een interventie die is opgenomen in de menukaart van het Nationaal programma Onderwijs (NPO). Dit onderwijsconcept houdt in dat leerlingen in gezamenlijkheid werken aan een bepaalde opdracht en zo van elkaar leren. Dit zal een niveauverhogend effect opleveren. De leerwinst is ook groot gebleken: vijf maanden. Bovendien zijn de kosten van de interventie laag. Wel vergt het een goede organisatie en voorafgaande opleiding van onderwijspersoneel. 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Aan de UVA is onderzoek gedaan naar de condities waaronder samenwerkend leren daadwerkelijk leidt tot niveauverhoging. Dit zijn de volgende:

  • de opdracht moet realistisch zijn. Dit betekent dat het moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Als het om een reken- of wiskundeopdracht gaat, bedenk dan iets dat uit het dagelijkse leven van de leerling gegrepen is

 

  • de opdracht moet complex zijn. Dit houdt in dat er verschillende vaardigheden aangewend moeten worden. Denk daarbij aan het lezen van een tekst, schrijven van een tekst en het maken van een model of grafiek. De ene leerling zal beter zijn in het verwerken van informatie terwijl de ander weer beter is in een ander onderdeel van de opdracht. Zodoende leren leerlingen optimaal van elkaar

 

  • De opdracht dient bovendien constructief te zijn: er moet iets gemaakt worden. Indien leerlingen afzonderlijk bijvoorbeeld een grafiek maken, is er vergelijkingsmateriaal en kunnen verschillende denkrichtingen blootgelegd worden

 

  • Ten slotte moet er in de opdracht een niveauverhogend aspect zitten. Er moet een vertaalslag in het denkwerk zitten. Gedacht kan worden aan een opdracht waarbij er een tijd en afstand is gegeven en op grond daarvan de gemiddelde snelheid uitgerekend moet worden. 

 

 

Benieuwd hoe wij jullie school kunnen ondersteunen vanuit het NPO?

Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!