De voordelen van beheersingsgericht leren

Bij beheersingsgericht leren moet een leerling aan een bepaalde objectief vastgestelde kennisniveau voldoen alvorens verder te kunnen met andere lesstof. Hiermee wordt gegarandeerd dat alle leerlingen ´in de boot blijven´. Beheersingsgericht leren leidt ertoe dat de aandacht specifiek wordt gericht op aandachtspunten van de leerling. Wanneer er een kenniskloof wordt vastgesteld kan door middel van individuele instructie en extra oefenen in de vorm van formatieve toetsing de vertraging ingelopen worden. Lees hieronder meer over deze NPO interventie en het stappenplan. 

 

 

Nationaal Programma Onderwijs

Beheersingsgericht leren is als interventie opgenomen in het NPO. De interventie heeft een leerwinst van maar liefst vijf maanden en brengt zeer lage kosten met zich mee. De interventie vergt wel wat van de organisatie van het onderwijs in een school. De monitoring van de ontwikkeling van een leerling is van belang alsmede tijdige bijsturing.

 

 

Stappenplan beheersingsgericht leren

Er is een mooi stappenplan ontwikkeld voor beheersingsgericht leren:

 

  • Pre-toetsing

 

Al voor het aanbieden van de lesstof toets je of er voorkennis ontbreekt bij een leerling. Als dat het geval is, organiseer je met de onderwijsassistent(en) pre-teaching. 

 

  • Basisinstructie voor de hele groep leerlingen

 

  • Monitoren van progressie door middel van formatieve toetsing. 

Dit is een belangrijke meetmoment om te toetsen of alle leerlingen wat betreft kennis aan de lesdoelen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, moet er een inventarisatie gemaakt worden van mogelijke verdiepingsactiviteiten. 

 

  • Verdiepingsactiviteiten voor leerlingen die het nodig hebben

Voor leerlingen die de stof onvoldoende beheersen vindt opnieuw een instructie plaats. Vaak vindt dat plaats in kleine groepjes of 1 op 1 met bijvoorbeeld de onderwijsassistent of door een externe partij. Leerlingen kunnen onderling ook oefenen door elkaar feedback te geven. 

 

  • Eventueel bijlesactiviteiten door eigen docent of extern

 

Tot slot kan het ook nog nodig zijn dat een leerling voor bepaalde lesstof bijles krijgt. Een ritmiek van twee keer een uur per week wordt geadviseerd. 

 

 

Extra instructies op jouw school?

Extra instructies aanbieden op school? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!