Dyslexie en school, niet altijd een makkelijke combinatie.

Ik was ervan overtuigd dat dyslexie alleen maar nadelen had, in mijn schoolperiode werd ik
daar ook in bevestigd. Nu is dat compleet anders en ervaar ik al 6 jaar dat dyslexie ook een
cadeau kan zijn…

Op mijn 4e ging ik naar school
Al snel voelde ik me anders
Automatiseren ging moeilijk
Ik deed geen dingen voordat ik ze echt goed kon
Wilde niet falen, geen fouten maken

Heb 3x moeten leren fietsen
Het onthouden van de kleuren ging moeilijk
Ben in groep 2 blijven zitten
Ik was leergierig
Las thuis graag
Maar niet op school, daar stond er druk op
Zo snel las ik niet
Ik dook weg achter een boek zodat ik maar niet de leesbeurt kreeg

 

Op mijn 12e voelde ik dat er meer in me zat dan eruit kwam
Het zorgde voor frustratie
Voor verdriet
Soms zo’n onmacht dat ik er niet meer wilde zijn
Heftige struggles voor een jong meisje, onzekerheid

Ik voelde me minder
Dom zelfs
En toch kwam er havo/vwo uit de cito toets
Ik was flabbergasted
Dit klopte niet met het beeld dat ik van mijzelf had

 

Op mijn 17e zat ik in 5 VWO
Ik zat niet lekker in mijn vel
Hoe hard ik ook werkte
Hoeveel tijd ik er ook in stak
Er kwamen steeds meer onvoldoendes bij

Ik was ervan overtuigd dat ik niet slim genoeg was
Ik twijfelde aan mijn capaciteiten
Ik vergeleek me met andere leerlingen
Totdat de afdelingsleider van de middelbare school, zei:
“Leoniek, misschien moeten we toch een dyslexieonderzoek laten doen”

 

Op mijn 19e startte ik aan de universiteit
Ik had prestatiedrang
Zou aan anderen laten zien dat ik ook slim was
Maar eigenlijk aan mezelf

Want ik had geen zelfvertrouwen, geen zelfinzicht

 

Op mijn 25e had ik een HBO- en universitair diploma op zak
Ik startte met een traineeship
Vol overtuiging dat ik in de financiële wereld wilde werken
Ik was er niet gelukkig, bijna burn-out
Tot mijn manager  zei:
“Leoniek, volg je hart ga doen wat je echt leuk vindt, ga op reis en ontdek waar je energie van
krijgt.”

 

Op mijn 29e startte ik met de opleiding Kindercoach
Daarna Dyslexiecoach, Dyslexie & Hoogbegaafdheid; Hoogbegaafdheid en Speltherapie
Ik las veel wetenschappelijke literatuur over dyslexie
Zo ontstond in 2019 LEF
Een combinatie van ervaringsdeskundigheid, opleidingen en wetenschappelijk kennis

 

Nu ben ik 33
Ik ondersteun kinderen en hun ouders
Bij het begrijpen van en
Leren omgaan met dyslexie
Om zo te groeien in hun zelfvertrouwen
Want dyslexie is zoveel meer! Een kind met dyslexie denkt, hoort en ziet anders en verwerkt
informatie dus op een andere manier. Daardoor is dit dyslectische kind juist beter in
problemen oplossen, denkt het out of the box, is het empathischer.

Niet alleen bij mezelf maar ook bij de kinderen die ik coach zie ik vele faalervaringen. Niet
leuk, aan de andere kant zie ik hierdoor ook de veerkracht. Het doorzettingsvermogen.
Ontstaan uit tegenslagen. Doordat we hier al op jonge leeftijd mee leren omgaan zie ik het
ook als iets heel positiefs. Waardevol voor hun volwassen leven. Dyslectisch ben en blijf je je
hele leven.

Ik nodig iedereen die niet dyslectisch is (leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ouders en
schoolleiders, etc.) uit juist naar de mogelijkheden en andere kwaliteiten van kinderen en
volwassenen met dyslexie te kijken. Benoem dit en zie de groei dit nieuwe schooljaar!
P.S.: op LinkedIn deel ik meer over o.a. mijn leermomenten, dyslexie inzichten en tips en het
ondernemerschap. Dus als je het interessant vindt, volg me daar gerust.

Leoniek Janssen Steenberg | Eigenaar Lef Dyslexie