Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid naar een hoger plan Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid op school? Daarvoor moet je eerst goed weten wat effectieve ouderbetrokkenheid is. In deze blog verkennen we allereerst het thema ouderbetrokkenheid en vervolgens een aantal concrete tips hoe je...
Trainen van metacognitieve vaardigheden

Trainen van metacognitieve vaardigheden

Metacognitieve vaardigheden trainen Metacognitie is het ´leren leren.´ Het veronderstelt dat leren een proces is bestaande uit verschillende stappen. Wanneer je je van deze stappen bewust bent kun je ze internaliseren. Bij nieuwe stof zal de leerling steeds voor ogen...
Leerlingen leren van elkaar op school

Leerlingen leren van elkaar op school

Tutoring toepassen binnen de school Tutoring is als interventie opgenomen in de NPO menukaart en houdt in dat leerlingen van elkaar leren. Binnen de interventie treedt één leerling op als tutor en de ander als tutee, dat willen zeggen dat er een docent-leerling...
Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden Er is veel aandacht op dit moment omtrent de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal. Maar waar ook zeker aandacht aan besteed moet worden is het vak burgerschap, dit behoort namelijk ook tot de basis. Bij dit vak leren de...