Onderwijsondersteuners bieden veel voordelen

Onderwijsassistenten en andere onderwijsondersteuners worden in toenemende mate ingezet in het onderwijs. Ze hebben vaak een ondersteunende rol. Echter staan ze ook steeds vaker zelfstandig voor de klas vanwege het nijpende lerarentekort.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat onderwijsondersteuners een overwegend positief effect hebben op de leerresultaten. Op het moment staat een grote groep gediplomeerde onderwijsondersteuners klaar om toe te treden op de arbeidsmarkt. 

 

Praktijkvoorbeeld onderwijsondersteuners

 

De havo locatie van O.R.S Lek en Linge in Culemborg heeft sinds jaar en dag beschikking over drie onderwijsassistenten op een leerlingenpopulatie van 650. Initieel werden de onderwijsassistenten aangesteld met als doel om uitval van leraren op te vangen en administratieve taken te verrichten. Op het moment vervullen de onderwijsassistenten een veelvoud aan rollen: als vervanger voor de mentor wanneer die niet beschikbaar is, als bijlesdocent voor leerlingen met een extra hulpvraag en de organisatie rondom bijvoorbeeld de toetsweken. Dit leidt ertoe dat de leraar zich nog beter op zijn primaire taken kan richten. 

 

Nationaal Programma Onderwijs

 

De extra inzet van onderwijsondersteuners is als interventie opgenomen in de menukaart van het NPO. Een aantal van de bevindingen zijn:

  • dat de interventie vier maanden leerwinst oplevert
  • dat de kosten gematigd zijn en het bewijs redelijk sterk
  • dat het van belang is voorafgaand aan de interventie de onderwijsondersteuners een gepaste scholing aan te bieden
  • dat de extra inzet vooral gericht moet zijn op 1-op-1 instructie of in kleine groepjes
  • dat de activiteiten goed aansluiten bij de lesstof die door de leraar is behandeld 

 

Uit de tweede voortgangsrapportage NPO blijkt dat veel scholen kiezen voor deze interventie. Lees ook onze andere blog waarin Connie Nativ, schoolleider van de Karresschool, haar ervaringen deelt met betrekking tot de NPO-gelden.

 

Als ouder of onderwijzer op zoek naar extra individuele begeleiding voor leerlingen? Bekijk eens de website van onze dochteronderneming abcbijles.