Metacognitieve vaardigheden trainen

Metacognitie is het ´leren leren.´ Het veronderstelt dat leren een proces is bestaande uit verschillende stappen. Wanneer je je van deze stappen bewust bent kun je ze internaliseren. Bij nieuwe stof zal de leerling steeds voor ogen hebben wat het leerdoel is en ook reflecteren op het eigen leerproces.

Uit onderzoek komt naar voren dat metacognitie zwaarder weegt voor goede schoolprestaties dan intelligentie, sociaal-economische achtergrond en studiemotivatie. Zeer essentieel om daar als school de pijlers op te richten. Juist ook bij cognitief begaafde leerlingen blijkt een achterstand in de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden vergen structurele training en instructie van leraren.

 

Aandachtspunten in training 

Wanneer er training wordt gegeven in studievaardigheden is het van belang dit te integreren in een vak en niet losstaand te benaderen. Zo zien leerlingen concreet welk stappenplan ze dienen te doorlopen. Het is goed om leerlingen nadrukkelijk mee te nemen in de voordelen en het belang van het aanleren van studievaardigheden. In dit kader geldt ook: oefening baart kunst; metacognitie als geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Leerlingen zijn vooral vatbaar voor argumenten ten aanzien van tijdwinst, minder fouten en betere cijfers. 

 

Het stappenplan

Het stappenplan dat doorlopen moet worden bij metacognitie:

  • Taakoriëntatie: wat moet ik doen?
  • Doelen stellen: wat moet ik bereiken?
  • Plannen: hoe bereik ik dat doel?
  • Systematisch werken: stap-voor-stap
  • Jezelf monitoren: maak ik geen fouten, begrijp ik alles? 
  • Na afloop evalueren: klopt het antwoord? 
  • Reflecteren: wat kan ik hiervan leren? 

 

De vaardigheden die worden aangeleerd zullen van onschatbare waarde zijn voor de verdere studieloopbaan van de leerlingen. Te adviseren valt om zo vroeg mogelijk al te beginnen met het aanleren hiervan.

 

Extra ondersteuning op jouw school?

Benieuwd naar de mogelijkheden hoe wij jouw leerlingen kunnen ondersteunen op het gebied van metacognitie? Neem dan vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!

Jouw leerlingen kennis laten maken met spelend en bewegend leren? Bekijk dan nu de oefenboeken via www.fluitendleren.nl