Digitale vaardigheden in onderwijsland nummer één

Digitale vaardigheden in onderwijsland nummer één

Masterplan Wiersma en digitale vaardigheden In het aankomende masterplan van minister Wiersma nemen de digitale vaardigheden een belangrijke plek in. Nederlandse leerlingen presteren ondermaats op dit onderdeel. Zo zijn velen niet in staat om bijvoorbeeld nepnieuws...
Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden Er is veel aandacht op dit moment omtrent de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal. Maar waar ook zeker aandacht aan besteed moet worden is het vak burgerschap, dit behoort namelijk ook tot de basis. Bij dit vak leren de...