Dyslexie en school

Dyslexie en school

Dyslexie en school, niet altijd een makkelijke combinatie. Ik was ervan overtuigd dat dyslexie alleen maar nadelen had, in mijn schoolperiode werd ik daar ook in bevestigd. Nu is dat compleet anders en ervaar ik al 6 jaar dat dyslexie ook een cadeau kan zijn… Op...
Het voortdurende lerarentekort

Het voortdurende lerarentekort

Het Lerarentekort in het speciaal onderwijs    Het lerarentekort is een voortdurend onderwerp van zorg en aandacht. Eind 2021 is de vorige (demissionaire) regering met een kamerbrief gekomen waarin o.a wat staat over onderzoek naar het landelijke tekort. De...
Digitale vaardigheden in onderwijsland nummer één

Digitale vaardigheden in onderwijsland nummer één

Masterplan Wiersma en digitale vaardigheden In het aankomende masterplan van minister Wiersma nemen de digitale vaardigheden een belangrijke plek in. Nederlandse leerlingen presteren ondermaats op dit onderdeel. Zo zijn velen niet in staat om bijvoorbeeld nepnieuws...
Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden

Meer aandacht naar burgerschapsvaardigheden Er is veel aandacht op dit moment omtrent de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal. Maar waar ook zeker aandacht aan besteed moet worden is het vak burgerschap, dit behoort namelijk ook tot de basis. Bij dit vak leren de...