Masterplan Wiersma en digitale vaardigheden

In het aankomende masterplan van minister Wiersma nemen de digitale vaardigheden een belangrijke plek in. Nederlandse leerlingen presteren ondermaats op dit onderdeel. Zo zijn velen niet in staat om bijvoorbeeld nepnieuws van betrouwbare informatie te onderscheiden of veilig te internetten. Dit lijkt wellicht tegenstrijdig met de trend van voortgaande technologisering en gebruik van digitale middelen op steeds jongere leeftijd. 

In Estland, onderwijsland nummer een, zijn de digitale vaardigheden van leerlingen dik in orde. Het digitale onderwijsaanbod is daar al gericht op de allerjongsten. Die leren bijvoorbeeld waar ze naar de wc moeten door middel van een interactie met een pandarobot. In de pauzes spelen de kinderen buiten met detectorrobots waarmee ze begraven spulletjes gaan zoeken. In de hogere leerjaren gaan leerlingen aan de slag met het vak webdesign en wordt gestimuleerd om ideeën in te winnen voor bijvoorbeeld het oprichten van een start-up. Estland heeft niet voor niks daarom de meeste start-ups per hoofd van de bevolking. 

 

 

 

Systeemwijziging

De leraren in Estland moeten allemaal een master afgerond hebben en jaarlijks wordt aan vierduizend leraren een training gegeven om hun ict-vaardigheden te verbeteren. Zo zijn leraren goed onderlegd om leerlingen daarin optimaal te ondersteunen. Bovendien gelden digitale vaardigheden als een van de kerncompetenties in het curriculum met afrekenbare doelen. Op dit moment is dat in Nederland nog niet het geval. Tevens worden in het Estse curriculum handreikingen gedaan hoe de technologie te integreren in het betreffende vakgebied.

Een voorbeeld hiervan kan zijn een opdracht waarbij in groepsverband meer geleerd gaat worden over fotosynthese. Bij de opdracht moet dan gebruik gemaakt worden van twee digitale tools. De digitale tools kunnen worden bedacht door de docent en opgenomen worden in het ict-lesplan. Het is van belang dat het verbeteren van de digitale vaardigheden op systeemniveau wordt bekeken. De Estse samenleving is sterk gedigitaliseerd. Alle correspondentie tussen overheid en burger is digitaal alsook het stemmen. De vormgeving van het onderwijs vindt daar nauw aansluiting op. Dit alles gaat behoorlijk wat tijd vergen maar is een mooie stip aan de horizon. Lees hier hoe Estland de digitale vaardigheden in het onderwijs integreert. 

 

Extra ondersteuning op jouw school?

Nieuwe leraren vinden of extra ondersteuning inzetten voor jouw leerlingen? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met jullie mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!