Samenwerkend leren binnen het PO

Samenwerkend leren binnen het PO

Wat zijn de voordelen van samenwerkend leren? Samenwerkend leren is een interventie die is opgenomen in de menukaart van het Nationaal programma Onderwijs (NPO). Dit onderwijsconcept houdt in dat leerlingen in gezamenlijkheid werken aan een bepaalde opdracht en zo van...
Beheersingsgericht leren op school?

Beheersingsgericht leren op school?

De voordelen van beheersingsgericht leren Bij beheersingsgericht leren moet een leerling aan een bepaalde objectief vastgestelde kennisniveau voldoen alvorens verder te kunnen met andere lesstof. Hiermee wordt gegarandeerd dat alle leerlingen ´in de boot blijven´....
Versterking Begeleiding Startende Leraren

Versterking Begeleiding Startende Leraren

Ondersteuning van startende leraren Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die een of meerdere startende leraren hebben. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking...
Het Schoolplein

Het Schoolplein

Het schoolplein in een nieuw jasje steken Het schoolplein is dé plek waar leerlingen in de pauze naartoe gaan. Hier wordt lekker met elkaar een frisse neus gehaald, gesport en gespeeld. Vanuit de visie van ABCopschool op het nut en de noodzaak van bewegend en spelend...