Het schoolplein in een nieuw jasje steken

Het schoolplein is dé plek waar leerlingen in de pauze naartoe gaan. Hier wordt lekker met elkaar een frisse neus gehaald, gesport en gespeeld. Vanuit de visie van ABCopschool op het nut en de noodzaak van bewegend en spelend leren zien we het grote belang in van het schoolplein.

Het schoolplein is bij uitstek een plek waar leerlingen verder kunnen werken aan hun sociaal-emotionele en motorische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben namelijk een serieuze knauw opgelopen tijdens de coronaperiode. Er zijn al meerdere scholen die kiezen voor een vooruitstrevende schoolplein inrichting. Waar bovendien de basisvakken verder geoefend kunnen worden op een leuke en speelse manier. 

Een vooruitstrevend schoolplein vanuit de NPO-gelden 

Binnen het nationaal programma onderwijs kan een school ervoor kiezen om de gelden te besteden aan een vooruitstrevende schoolplein inrichting. De school moet dan een degelijke onderbouwing geven welk doel daarmee wordt gediend. Dit is zeker haalbaar gebleken. Met een nieuw schoolplein kunnen de volgende interventies gemoeid zijn:

 

  • Sociaal en emotioneel welbevinden: interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, sportieve activiteiten en cultuureducatie. Het is een feit van algemene bekendheid dat sport en spel; beweging in den breedte een positief effect hebben op de mentale gesteldheid. Een schoolplein die voor nog meer variatie in sport en spel kan zorgen, levert daar een effectieve bijdrage aan.

 

  • Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen: In het kader van de executieve functies is met name het samenwerkend leren niet tot volle wasdom gekomen. Leerlingen werkten vaak in vaste cohorten waardoor er niet veel interactie was met veel andere leerlingen. 

 

  • Extra inzet van personeel en ondersteuning: Er kan ten slotte door de school nog voor gekozen worden om aanvullend op de vakleerkracht een externe professional te betrekken bij de sport-en spelactiviteiten. Ook kan gedacht worden aan clinics die meerdere keren per jaar worden gegeven, gebruikmakend van het nieuwe schoolplein. Uiteraard vergt dat vaak wel extra middelen.

 

Sparren over het onderwijs?

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!