Een-op-een begeleiding Nationaal Programma Onderwijs

Een-op-een begeleiding is een onderwijsmethode waarbij de leerling op individueel niveau begeleiding krijgt bij datgene waar de leerling moeite mee heeft. Wanneer leerlingen goed gemonitord worden op studievoortgang kan geïnventariseerd worden voor welke vakken er extra tijd en begeleiding nodig is. Een-op-een begeleiding is opgenomen als interventie in het NPO en levert een leerwinst op van maar liefst 5 maanden! 

 

Praktijkvoorbeeld

Op het Lauwers College zijn ze al actief aan de gang gegaan met een-op-een begeleiding. De sleutel van de succesvolle aanpak op deze school ligt in de sterke driehoeksverhouding tussen leerling, coach en vakdocent. Een coach heeft ongeveer vijftien leerlingen onder zijn hoede. Wekelijk vindt er een coachingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt door de coach geïnventariseerd of de betreffende leerling moeite heeft met een vak of studievaardigheden. Wanneer dit het geval is wordt er overlegd met de vakdocent. Ook ouders worden in dit proces meegenomen. Wanneer er bijvoorbeeld een motivatieprobleem speelt, wordt contact gelegd met ouders. Zij kunnen vaak een extra duwtje in de rug geven waarna de leerling zijn of haar huiswerk ook weer goed bijhoudt.  

 

Nationaal Programma Onderwijs

Een-op-een begeleiding is als interventie opgenomen in Het NPO. De volgende bevindingen zijn er gedaan over deze interventie:

  • Het levert een grote leerwinst van vijf maanden op.
  • De kosten zijn gematigd en het bewijs redelijk sterk.
  • De grootst mogelijke effect kan bereikt worden wanneer drie tot vijf keer per week met een duur van circa dertig minuten de begeleiding plaatsvindt.
  • Deze interventie kan zeer goed in combinatie met andere interventies worden toegepast. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld leertijduitbreiding, huiswerk en beheersingsgericht leren. 
  • het meest verstandige is om door speciaal daarvoor opgeleide leraren of externe personen de uitvoering ter hand te laten nemen. Wanneer daar niet voor wordt gekozen is het verstandig om leraren of onderwijsassistenten een speciale kortdurende opleiding voorafgaand aan de interventie aan te bieden. 

 

 

Extra een-op-een begeleiding op jouw school?

Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met je mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!