De afgelopen twee jaar zaten we in een unieke situatie. Het effect op de onderwijscontinuïteit en -kwaliteit wordt nog altijd met de dag zichtbaarder. En dat niet alleen: ook het sociale aspect van school is van invloed op het huidige welzijn van docenten en leerlingen. Wij waren benieuwd hoe groot dat effect bij jullie was, en vroegen daarom in onze meest recente LinkedIn-poll: merk jij aan je leerlingen dat ze stress op school hebben, minder gemotiveerd zijn of met tegenzin naar school gaan?

Eens per maand deelt oprichter Roi Rigler een poll met zijn netwerk om data te verzamelen over onderwijsinstellingen. Deze keer dook hij in het welzijn van leerlingen rondom de examens. Hoe staat het ervoor met de motivatie, stress en de zin om naar school te gaan bij jullie leerlingen? 

Hoe staat het er nu voor met het welzijn van jullie leerlingen?

Hoe staat het met de stress op school door corona? ABCopschool poll

Deze keer een populaire poll met 57 stemmen, waaruit bleek dat het merendeel van de docenten (86%) merkt dat de leerlingen de nadelen ervaren van twee jaar corona in de vorm van meer stress, minder motivatie en geen zin in school. Slechts een klein gedeelte van de respondenten geeft aan geen verschil te merken bij de leerlingen (14%). 

Houden we dit naast de poll over examenvoorbereidingen van twee weken geleden, dan levert dat een opvallend beeld op. Toen onderzochten we wat scholen doen ter voorbereiding van eindexamenleerlingen, waarbij 33% antwoordde nog niks te doen. Dat is zorgelijk, want de leerlingen hebben juist nu extra ondersteuning nodig. En dan hebben we het niet alleen over de examenleerlingen.

Nu is de druk op docententeams hoog, zeker door het oplopende lerarentekort. Bovendien heeft corona niet alleen een effect op de motivatie van leerlingen, maar juist ook op de uitval van leerkrachten. Dit kan een zeer legitieme reden zijn om tot op heden nog niks aan extra begeleiding geboden te hebben. Datzelfde lerarentekort bleek namelijk de reden te zijn achter de verlenging van de NPO-gelden: veel scholen waren er nog niet aan toegekomen hun plan in te dienen of aan de slag te gaan met de interventies die beschikbaar waren. 

Maar waar we wel voor willen waarschuwen is: laat uitstel niet uitmonden in afstel. Het feit dat het NPO er is, en dat er allerlei organisaties zijn die jouw school kunnen ondersteunen met extra begeleiding, maakt dat je meer ruimte kunt creëren voor docenten in hun planningen en daarmee je leerlingen weer de aandacht kunt geven die ze verdienen. Daar is iedereen bij gebaat: van brugklasser tot eindexamenleerling. Alleen op die manier kun je de leerling weer centraal zetten. Daarom in deze blog tips hoe je dat kunt realiseren. 

Stress op school tegengaan met extra ondersteuning 

Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw leerlingen minder stress op school ervaren? Daar verzamelden we in de afgelopen tijd verschillende tips voor: 

  1. Zoals deze lijst met 7 tips om leerlingen voor te bereiden op hun eindexamen
  2. Of deze 11 tips om de motivatie van je leerlingen te bevorderen
  3. Of wat dacht je van deze lijst die je helpt leerlingen meer zelfvertrouwen te geven
blije leerling door bijles op school

Geen leerling is hetzelfde, en daarom zal de reden waarom jouw leerlingen stress ervaren ook variëren. Wil je elke leerling zo goed mogelijk ondersteunen in zijn of haar schoolcarrière, dan is extra ondersteuning via het NPO zeker aan te raden. Juist nu, omdat de samenleving weer langzaam uit de coronacrisis aan het komen is en omdat het programma met twee jaar is verlengd. 

Wat kun je nu doen?

Als je ondersteuning op korte termijn wilt realiseren, maar jouw school ook te maken heeft met een groot lerarentekort, raden we aan contact op te nemen met een potentiële partner die jullie helpt om jullie leerlingen via het NPO te verlichten van hun stress. Bijvoorbeeld met één-op-één begeleiding waarbij de leerling niet alleen geholpen worden met de lesstof maar juist ook op sociaal-emotioneel vlak om weer goed in zijn of haar vel te komen zitten. 

Om die ondersteuning zo effectief mogelijk te realiseren, helpt het om van tevoren goed in kaart te brengen waar de behoefte bij jullie school precies ligt. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met een aantal docenten en leerlingen om te kijken hoe hulp het beste geboden kan worden. Op basis van die hulpvraag kan jullie partner aan de slag om de juiste oplossing te vinden en in te zetten voor jullie. Vaak kan al binnen twee tot vier weken de extra begeleiding ingezet worden.

Conclusie 

Veel scholen hebben op dit moment leerlingen die kampen met de nadelige effecten van de coronacrisis. Het lerarentekort mag geen reden zijn om die leerlingen te weerhouden van de best mogelijke ondersteuning. Onderzoek de behoefte bij jullie op school, en schakel nog op korte termijn een partner in die de ondersteuning voor jouw leerlingen realiseert. 

Wil jij dit realiseren voor jouw leerlingen? Bekijk dan de mogelijkheden met het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing bij jullie op school. Onze adviseurs denken graag met jullie mee. 

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roi Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!