Met nog maar een paar maanden tot de eindexamens 2022, is de tijd voor leerlingen aangebroken om te starten met een goede voorbereiding. Jij, als docent, speelt hier een belangrijke rol in voor je leerlingen. Kun jij wel wat creatieve ideeën gebruiken om hen klaar te stomen voor de belangrijkste toetsen van hun middelbare schoolcarrière? In deze blog geven we je zeven essentiële tips om jouw leerlingen te laten slagen.

De afgelopen twee jaar zijn uitdagend geweest voor docenten, maar zeker ook voor leerlingen. Niet voor niets helpt de overheid een handje mee met NPO, maar ook door leerlingen de mogelijkheid te bieden een extra vak te laten vallen tijdens hun eindexamen. Wat kun jij als leraar doen om de eindexamens goed te laten verlopen voor je leerlingen? 

7 essentiële tips om je leerlingen voor te bereiden op de eindexamens van 2022 

 1. Train leerlingen te focussen met de Pomodoro-techniek
 2. Help bij het maken van een goede planning
 3. Laat leerlingen oefenen met oefenexamens
 4. Leer leerlingen dat ontspanning er ook bij hoort 
 5. Wijs je leerling op deze examentips
 6. Laat hen leren via het Examenkompas
 7. Bied examentraining op school aan 

Tip 1: train leerlingen te focussen met de Pomodoro-techniek 

Heb je leerlingen in de klas die moeite hebben met focussen? Leer hen wat de Pomodoro-techniek is. Deze techniek helpt bij het indelen van tijd en bij het behouden van focus. Dit werkt als volgt: 

 • Schrijf alle activiteiten die in je hoofd zitten op een vel papier. Noem dit vel papier de activiteitenlijst
 • Splits iedere activiteit op in taken die je in 25 minuten kunt volbrengen (deze taken heten Pomodoro’s). Schrijf deze op op volgorde van prioriteit, waarbij de meest urgente taken bovenaan staan
 • Zet een timer op 25 minuten en werk de lijst af
 • Vink af wat klaar is, en neem tussendoor telkens drie tot vijf minuten pauze
 • Zo ga je door tot je twee uur werk verzet hebt (en vier Pomodoro’s afgerond)
 • Dan neem je een langere pauze van tien tot dertig minuten
 • Vervolgens ga je door met de volgende taken

 

Tip 2: help leerlingen bij het maken van een goede planning 

Een goede planning is essentieel ter voorbereiding voor de examens. Maar het zal je verbazen hoeveel leerlingen het lastig vinden om goed te prioriteren tijdens het maken van hun planning. Probeer je leerlingen daarbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld met onderstaande tips:

 • Zorg dat leerlingen op de hoogte zijn van het eindexamenrooster
 • Ga met de leerling na op welk moment van de dag hij of zij normaal gesproken de meeste focus heeft. Dat zijn de tijdstippen waarop het beste gestudeerd kan worden
 • Laat de leerling een lijst opstellen met alle to do’s die er zijn, bijvoorbeeld per maand en daarna per week
 • Help de leerling de tijd ruimschoots in te plannen
 • Geef aan dat de planning vooral bedoeld is om dingen van af te vinken. Na iedere volbrachte taak is doorstrepen dan ook belangrijk om het gevoel van progressie te bevorderen
 • Help de leerling bedenken welke beloningen hij of zij zichzelf kan geven na het volbrengen van een lastige taak

Tip 3: laat leerlingen oefenen met oefenexamens

De makkelijkste manier om een leerling voor te bereiden op de examens 2022, is door hem of haar oefenexamens te laten maken. Cito stelt op hun website verschillende examens ter beschikking van voorgaande jaren voor de eindexamens vmbo, havo en vwo. Laat leerlingen hier ook vooral gebruik van maken. Door deze examens te oefenen krijgt de leerling meer inzicht in wat er van hem of haar verwacht wordt bij het daadwerkelijk maken van de toets.

Daarnaast kan de leerling door het maken van oefenexamens meteen zien of hij of zij al voldoende kennis in huis heeft om het examen te maken, of dat er nog kennis ontbreekt op specifieke vlakken. En dat helpt uiteraard weer bij een goede voorbereiding. 

Tip 4: leer leerlingen dat ontspanning er ook bij hoort 

Examens gaan vaak hand in hand met stress, wat weer een negatief effect heeft op het geheugen en de uiteindelijke prestaties tijdens de examens. Juist daarom is het belangrijk om ook zo nu en dan de ontspanning op te zoeken, om daarna weer gefocust door te kunnen met studeren.

Wijs jouw leerlingen erop dat ze voor zichzelf ook tijd voor ontspanning moeten inplannen. Bijvoorbeeld door per dag een maximaal aantal uren te gaan studeren, of door regelmatig korte pauzes in te lassen zoals bij de Pomodoro-techniek. Ook ademhalingsoefeningen of een kleine mindfulnessoefening kunnen helpen om tussendoor weer even de rust te vinden om verder te kunnen.  

Tip 5: geef inzicht in de hoeveelheid examenstof

Een grote stressfactor voor de meeste leerlingen is onderschatten hoeveel stof zij tot zich moeten nemen voor het examen. Dat gebrek aan inzicht zorgt er bij veel leerlingen voor dat zij hun tijd niet efficiënt indelen en daardoor een deel van de lesstof niet door kunnen nemen voordat het examen begint. Jij, als leraar, kunt hierin een belangrijke rol spelen door de leerling inzicht te geven in de hoeveelheid examenstof.

Geef bijvoorbeeld een lijstje mee van de onderwerpen die sowieso terugkomen op het examen, of laat leerlingen werkbladen invullen met de stof die op het examen aan bod zal komen. Overweeg hen in groepjes te laten werken of hen als huiswerk af te laten maken wat ze in de klas niet hebben afgemaakt. Neem ze dan samen door, zodat de leerlingen hun vragen kunnen beantwoorden.

Tip 6: laat leerlingen gericht leren met het Examenkompas 

Naast dat Cito leerlingen oude examens laat oefenen, hebben ze ook het Examenkompas ontwikkeld. Met deze tool krijgen leerlingen na het maken van een oefenexamen inzicht in welke stof ze wel al beheersen en welke ze nog extra door moeten nemen. Ideaal dus voor alle leerlingen om heel gericht aan de slag te gaan met wat ze nog moeten leren. 

Het Examenkompas geeft bovendien aan welk cijfer de leerling gehad zou hebben als hij of zij het daadwerkelijke examen op deze manier had gemaakt. Ook kan de leerling cijfers vergelijken met anderen. De tool is er voor alle leerlingen van vmbo-gl/tl, havo en vwo.  

Voorbereiden voor eindexamens ABCopschool

Tip 7: bied examentraining op school aan 

Veel leerlingen zouden gebaat zijn bij het volgen van een examentraining, maar vinden de stap om naar een externe locatie te gaan net een brug te ver. Daarom is het mogelijk om eindexamentraining op school aan te bieden. Zo worden de leerlingen getraind in de eigen omgeving, en kunnen ze toch op die manier werken aan een uitstekende voorbereiding. 

Het voordeel voor scholen is dat examentraining aangeboden kan worden vanuit NPO-gelden. Zo is de investering voor de school niet al te hoog, en kunnen leerlingen toch die voorbereiding krijgen die hen zelfverzekerd hun examens laat maken. 

Help je leerlingen slagen! 

Met bovenstaande tips kun jij hopelijk helpen jouw leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eindexamens havo, vmbo of vwo. Voor de voorbereiding zijn de planning, Pomodoro-techniek en de tips van de Onderwijsconsument zeer relevant. Om de stof daadwerkelijk goed onder de knie te krijgen, raden we aan eens te kijken naar het Examenkompas en de oefenexamens van Cito. En om leerlingen in het algemeen zelfverzekerd aan hun eindexamens te laten beginnen, is het slim om eens te kijken naar de mogelijkheden van examentraining bij jou op school. 

 

Benieuwd naar de andere opties voor jouw school?

ABCopschool denkt graag met je mee over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roi Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!