Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid bevorderen op school?

Ouderbetrokkenheid naar een hoger plan Hoe bevorder je ouderbetrokkenheid op school? Daarvoor moet je eerst goed weten wat effectieve ouderbetrokkenheid is. In deze blog verkennen we allereerst het thema ouderbetrokkenheid en vervolgens een aantal concrete tips hoe je...
Taalachterstanden in het onderwijs

Taalachterstanden in het onderwijs

Taalachterstanden in het onderwijs  Goed kunnen lezen en schrijven vormen het fundament voor de rest van de schoolcarrière en loopbaan van een leerling. Het is dan ook uiterst zorgelijk dat uit diverse onderzoeken naar voren komt dat de taalvaardigheden van kinderen...
Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie

Kansenongelijkheid in het onderwijs Parallel aan de invoering van het Nationaal Programma Onderwijs is het ministerie van OCW gestart met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de GKA tot doel om de kansenongelijkheid tussen...