Goed kleuteronderwijs

Goed kleuteronderwijs

De Kleuterklas  Kleuters leren door te spelen en te ontdekken. Een rijk aanbod aan materiaal en een speelrijke omgeving helpen daarbij. Zo kunnen de zintuigen van kleuters optimaal geprikkeld worden. Onderzoekers hebben aanbevelingen gedaan op dit vlak. dit zijn...
Versterking Begeleiding Startende Leraren

Versterking Begeleiding Startende Leraren

Ondersteuning van startende leraren Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die een of meerdere startende leraren hebben. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking...