De directeur zelf voor de klas 

Er is een nijpend lerarentekort in het basisonderwijs. Vaak staat de directeur daarom zelf ook voor de klas, worden onbevoegden ingezet of mensen extern ingevlogen. Het lijkt een structureel probleem waarvoor niet een snelle oplossing bestaat. Dit speelt in heel het land. Laten we even Amsterdam als voorbeeld nemen: daar kampen ze met een tekort van 563 fte waar 14.000 leerlingen op zijn minst de wrange vruchten van mogen plukken. Vaak zijn er daarnaast ook nog verborgen tekorten. Klassen worden bijvoorbeeld samengevoegd. Formeel is er dan een vacature minder, maar niettemin lijdt de kwaliteit van het onderwijs hier wel degelijk onder. 

Anders organiseren vanuit het NPO? Lees nu hier op welke wijze Karresschool uit Den Haag dit aanpakt.

 

Om het lerarentekort te tackelen wordt er nagedacht over onconfessionele maatregelen zoals het invoeren van een vierdaagse schoolweek of het online lesgeven. Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders blijkt dat een op de vijf scholen overweegt een vierdaagse schoolweek in te voeren. Ook worden er ´alternatieve´ lessen bedacht. Dit zijn onder andere lessen waar kinderen van een groep – na een korte instructie van een leraar – zelfstandig aan de slag gaan, zodat de leraar weer voor zijn of haar eigen klas kan gaan staan. 

 

Het kabinet probeert via de volgende drie wegen het lerarentekort te tackelen:

 

  • Instroom

Om de instroom in het onderwijs aantrekkelijker te maken, betalen Pabo-studenten de eerste twee jaar van de opleiding slechts de helft van het wettelijke collegegeld. Zij-instromers kunnen de lerarenopleiding in versneld tempo volgen en mogen al tijdens de opleiding voor de klas staan. Bovendien komen schoolbesturen in aanmerking voor een subsidie van 20.000 euro voor een zij-instromer.

 

  • Behoud

Het is natuurlijk van belang om het vak aantrekkelijk te houden. Daarom worden de lonen van het PO gelijkgetrokken met die in het VO. Bovendien wordt in de CAO nog meer aandacht besteedt aan de duurzame inzetbaarheid van leraren. Het participatiefonds ondersteunt ten slotte scholen ten aanzien van een duurzame inzetbaarheid van hun werknemers en begeleidt werkloze leraren terug naar de klas.

 

  • Organisatie van onderwijs

Het kabinet stimuleert scholen na te denken over de organisatie van het onderwijs en of dat anders kan. Gedacht kan worden aan de inzet van vakleerkrachten of extra onderwijsondersteunend personeel. 

Aanpak lerarentekort Rijksoverheid:  lees meer.

 

 

Extra ondersteuning op jouw school?

Nieuwe leraren vinden of extra ondersteuning inzetten voor jouw leerlingen? Bekijk dan de mogelijkheden met ABCopschool en het NPO, of vraag ons om advies voor een passende oplossing. Onze adviseurs denken graag met jullie mee.

Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!