Versterking Begeleiding Startende Leraren

Versterking Begeleiding Startende Leraren

Ondersteuning van startende leraren Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die een of meerdere startende leraren hebben. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking...