Inzet kabinet op mentale gezondheid jongeren

Voortbouwend op de inzet binnen het NPO is het kabinet op 10 juni 2022 gekomen met een actieplan. Dit om de mentale gezondheid van jongeren te versterken. Welgeteld 840.000 jongeren kampen met mentale klachten en een kleine 10 procent daarvan zelfs met een depressie. Bovendien bleek al eerder uit diverse studies dat Nederlandse jongeren een zeer hoge prestatiedruk ervaren. Dit zijn zorgwekkende cijfers. Dit vraagt om urgentie en daarom goed dat het kabinet dit ook zo voelt.

 

Via de volgende actielijnen wilt het kabinet de mentale weerbaarheid onder jongeren versterken:

 

 

  • het thema ´welbevinden´ nog uitdrukkelijker op scholen integreren via bestaande concepten zoals ´de gezonde school´.

 

Veel scholen zijn al in het bezit van het themacertificaat welbevinden. Dergelijke scholen doen onder andere de volgende dingen:

 

  • Het opnemen van een visie welbevinden in het schoolplan;
  • Het aandacht besteden in mentorlessen aan mentaal welbevinden;
  • Aandacht besteden aan het welbevinden van docenten;
  • Inzetten op gezonde voeding en beweging.

 

Focus op werkplezier met NPO Menukaart

 

  • Binnen het NPO de aandacht verder uitbreiden.

 

Weetje: 94 procent van de VO scholen heeft gekozen voor een interventie waarin mentale weerbaarheid is opgenomen.

Weetje: In de recent opgezette NPO kenniscommunity gingen de eerste artikelen over mentale weerbaarheid. Op deze manier kunnen scholen op een laagdrempelige manier kennis maken met mentale weerbaarheid. En hoe dit toe te passen binnen de school.

  • Er komt in 2022 een verdiepend onderzoek naar stress en prestatiedruk.
  • Gegevensuitwisseling tussen partijen wordt mogelijk verder uitgebreid. Zo kunnen de lijntjes kort gehouden worden tussen de school en partijen die ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden.

 

 

Voorkomen dat de leerlingen op jouw school niet lekker in hun vel zitten? 

ABCopschool ziet ook de urgentie in van het verbeteren van de mentale weerbaarheid van jongeren. Voldoende beweging zien we als een belangrijk element voor mentaal herstel. Wanneer dit laagdrempelig en in groepsverband wordt toegepast brengt dat nog meer positieve effecten: meer zelfvertrouwen, sociale interactie en minder depressieve klachten en angstgevoelens.

Benieuwd naar de kansen voor jouw school? Neem vrijblijvend contact op door te bellen naar onze expert Roï Rigler – +31 (0)6-18906393 of stuur ons een bericht en ontvang binnen 24 uur de informatie!