Cultuureducatie: Dans en muziek

Menig kind en volwassene beleeft er veel plezier aan om in zijn of haar vrije tijd met anderen te dansen of te zingen. Het is vaak een goede uitlaatklep en manier om expressie en creativiteit tot uiting te brengen. Zang en dans wordt in de hoofdzaak beschouwd als een vrijetijdsaangelegenheid. We denken dat het van belang is om de plek die zang en dans in het onderwijs krijgen drastisch te herzien. 

 

Wetenschap

In de wetenschap wordt ook gepleit voor meer ruimte voor dans en muziek in het onderwijs. Hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder stelt dat investeren in dans een investering in de cognitieve ontwikkeling van kinderen is. Hij wijst op het algemene belang van bewegen voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen dat is gediend bij dansen.

Met dans worden bovendien verschillende cognitieve functies geactiveerd doordat bewegen, muziek en denksport worden gecombineerd. Een belangrijk element van dans is samenwerking in de vorm van afstemming. Een competentie die van groot belang is voor de rest van het (werkzame) leven. 

 

Hersennetwerken

Muziek stimuleert actief de hersennetwerken en bevordert nieuwe verbindingen. Ook het vermogen om te plannen en verbanden te leggen groeit. Dit zijn zeer waardevolle competenties. Om een structureel positief effect te bereiken met muziek is het belangrijk dat het opgroeiende brein er in voldoende mate en op regelmatige basis aan blootgesteld wordt. 

 

Effecten

Zang en dans wordt als vak op veel scholen maar een uur per week aangeboden. Dit leidt niet of althans niet voldoende tot de bovengenoemde positieve effecten. Voor veel scholen zal het een goede kans zijn om serieus te overwegen meer zang- en dansonderwijs aan te bieden aan hun leerlingen.

Cultuureducatie is als interventie opgenomen in de NPO-menukaart. In de overweging voor deze interventie is ten slotte nog goed om mee te nemen dat de kosten zeer laag zijn en de wetenschappelijke bewijzen voor het positieve leereffect groot. 

 

Een keer willen sparren over het onderwijs en kijken wat ABCopschool voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze expert Roï Rigler via +31 (0)6-18906393 of stuur een bericht.