Het Schoolplein

Het Schoolplein

Het schoolplein in een nieuw jasje steken Het schoolplein is dé plek waar leerlingen in de pauze naartoe gaan. Hier wordt lekker met elkaar een frisse neus gehaald, gesport en gespeeld. Vanuit de visie van ABCopschool op het nut en de noodzaak van bewegend en spelend...