Goed leesonderwijs verzorg je samen!

Goed leesonderwijs verzorg je samen!

Goed leesonderwijs verzorg je samen Over het algemeen leren kinderen in groep 3 de techniek van het lezen. Door het toepassen van de elementaire leeshandeling leren kinderen tekens aan klanken te koppelen. Waardoor ze woorden, zinnen en tenslotte hele teksten leren...
Taalachterstanden in het onderwijs

Taalachterstanden in het onderwijs

Taalachterstanden in het onderwijs  Goed kunnen lezen en schrijven vormen het fundament voor de rest van de schoolcarrière en loopbaan van een leerling. Het is dan ook uiterst zorgelijk dat uit diverse onderzoeken naar voren komt dat de taalvaardigheden van kinderen...