Kinderen en hun gedrag

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). heeft de training ´wegwijs in het gedrag van kinderen´ ontwikkeld. Deze training is geschikt voor leraren, schoolleiders en bestuurders. Doel van de training is om de deelnemers op een andere manier naar het gedrag van kinderen te laten kijken.

Astrid Ottenheym is Phd-onderzoeker binnen het NRO en heeft de training ontwikkeld. Aanleiding voor haar om deze training op te zetten, waren de vele verzoeken die vanuit het onderwijs binnenstroomden over gedrag gerelateerde kwesties. 

 

Signalering

Astrid Ottenheym signaleert dat veel leerlingen die door leraren als ´moeilijk´ worden bestempeld vaak kampen met concentratieproblemen en ondergeadviseerd worden. Leraren zijn ook maar mensen en hebben vaak aannames over bepaald gedrag. Dit komt vaak de relatie tussen leerling en leraar niet ten goede. 

 

Deelnemers

Er klinken veel positieve geluiden vanuit de deelnemers over de training. Deelnemers kijken met een opener en bredere blik naar het gedrag van een leerling. De context en systemen die spelen rond een leerling wordt tot het bewustzijn van de deelnemers gebracht, zo geven ze aan. 

 

Onze mening

Abcopschool staat zeer positief tegenover deze training. Als leraren zich beter bewust zijn van de context en oorzaken van bepaald gedrag, kan een leerling minder snel ´buiten de boot vallen´. De leerling zal zich beter gesteund weten en een luisterend oor ervaren. Wij hopen dat dit ook een opstuwend effect zal hebben voor de leerling met betrekking tot de schoolprestaties. Veel succes aan diegenen die de training nog zullen volgen!

 

Vrijblijvend een keer sparren over het onderwijs? Neem dan eens contact op met onze expert Roï Rigler via 06 18 90 63 93 of stuur een bericht en krijg binnen 24 uur antwoord