Op het moment dat scholen een lerarentekort hebben, lijden docenten en leerlingen daaronder. De onderwijskwaliteit stagneert, en ook de continuïteit kan niet meer gegarandeerd worden. Hoe zorg je er dan toch voor dat leerlingen voldoende aandacht en begeleiding krijgen? Daar kan remedial teaching een oplossing voor zijn. In deze blog leggen we uit wat het is, en hoe het jouw leerlingen verder kan helpen. 

In het basisonderwijs vinden er vaak gesprekken plaats tussen de leerkracht en de ouders over de voortgang van het kind in de klas. Heeft het kind moeite met begrijpend lezen, rekenen, spelling en/of schrijven, dan kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is. Gezien het lerarentekort hebben leerkrachten zelf vaak geen tijd om deze extra begeleiding te verzorgen. Remedial Teaching kan dan een goede oplossing zijn.  

 

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching is een methode waarbij leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen extra hulp krijgen. De docent probeert met een intakegesprek, toetsing of observatie te achterhalen wat het onderliggende probleem is, waarna een begeleidingsplan opgesteld wordt. Met dit plan wordt geprobeerd de leerling verder te helpen en een eventuele leerachterstand te verhelpen. 

 

Meer lezen over leermethodes? Ontdek in deze blog alles over metacognitie. 

 

Wat is een remedial teacher?

Een remedial teacher is een leerkracht die professionele didactische hulp verleent aan kinderen die leer- en/of ontwikkelingsproblemen ervaren. Deze kinderen lopen vaak tegen problemen aan met betrekking tot de aangeboden lesstof of de werkhouding. De remedial teacher ondersteunt de leerling met extra hulp. 

 

Remedial teachers kunnen op twee manieren werkzaam zijn: 

  1. Regulier onderwijs: leerkrachten die, met de steun van de schoolleiding en dus het onderwijs ministerie, meestal tijdens de gewone lestijden, leerlingen extra ondersteunen.
  2. Privé: tegen betaling helpen dit soort onderwijzers met ondersteuning om de kennis bij te spijkeren. Meestal zijn dit leerkrachten die na hun basisopleiding extra cursussen hebben gevolgd. 

 

Hoe werkt remedial teaching? 

Allereerst probeert de remedial teacher de oorzaak van het leerprobleem of de gedragsstoornis te achterhalen. Zodra de oorzaak bekend is, kan gekeken worden naar een passende oplossing. Om deze oplossing te realiseren, stelt de begeleider een begeleidingsplan op dat aansluit op de manier waarop het kind leert. Zo kan stap voor stap worden gewerkt aan het oplossen van een leer- of ontwikkelprobleem van het kind. 

 

Benieuwd hoe jonge kinderen leren? Lees alles over spelenderwijs leren. 

 

De remedial teacher kijkt met enige regelmaat naar de vorderingen van het kind, en of de begeleiding het gewenste effect heeft gehad. Is dit niet het geval, dan kan het begeleidingsplan eventueel tussentijds worden aangepast. 

 

In het kort, de remedial teaching taken zijn:

  • onderzoeken wat het probleem is
  • begeleidingsplan opstellen 
  • leerling begeleiden 
  • evaluatie achteraf

 

Verschil tussen bijles en remedial teaching 

Alhoewel bijles en remedial teaching overeenkomsten hebben, is er een wezenlijk verschil:

  • Remedial teaching focust op hoe een kind het beste kan leren
  • Bijles draait om het herhalen van de lesstof uit de klas voor kinderen die hier moeite mee hebben 

 

Bijles kan gegeven worden op gebied van rekenen, taal of spelling. Mogelijke oorzaken voor moeite met de lesstof kunnen zijn: 

  • De leerling begrijpt de stof niet goed
  • De lesstof wordt te snel uitgelegd door de leerkracht

 

Conclusie 

Remedial teaching kan een zeer effectieve methode zijn om leer- of gedragsproblemen bij leerlingen aan te pakken. Taken die een remedial teacher oppakt zijn: intakegesprek en observatie om leer- of gedragsprobleem te achterhalen, begeleidingsplan opstellen, begeleiding geven en tussentijds en achteraf evalueren hoe effectief de begeleiding is geweest. 

Benieuwd of jouw leerlingen gebaat kunnen zijn bij remedial teaching? Bespreek jullie uitdagingen met ons en wij kijken mee voor een passende oplossing. Dit kan telefonisch via: +31(0)6-18906393 of via de mail: [email protected]